Skip to main content
Chao doi coffee

The beans

The green beans are grown by tribe people in the northern hills of Thailand. Later they are roasted and that creates the strong and unique flavour of chao doi coffee.

Chao doi coffee

The flavour

Coffee aroma descriptors include flowery, nutty, smoky, and herby, while taste descriptors include acidity, bitterness, sweetness, saltiness and sourness

Coffee is the best start to the morning!

All
29 April 2024

In the Saddle with Style

A Guide to Riding BreechesFor anyone who spends time in the saddle, riding breeches are more than just pants. They're a vital piece of equipment that ensures comfort, security, and…
All
22 December 2023

Logistikföretag: Kraften bakom Global Handelseffektivitet

Logistikföretag är livsnerven i det moderna affärsekosystemet, som spelar en avgörande roll i att driva global handel och ekonomisk tillväxt. Dessa företag hanterar komplexa uppgifter som transport, lagerhållning och distribution…
All
6 December 2023

Fastighetsförsäkring: Allt som du behöver veta

Fastighetsförsäkring är en omfattande och vital försäkringsprodukt som erbjuder skydd för fastighetsägare mot en mängd olika risker. Denna typ av försäkring är särskilt viktig i Sverige, där väderförhållanden och andra…